Rodzimowiercze FAQ

Co to jest wspólnota słowiańska? Czy rodzimowiercy to pogańska sekta?

Rodzimowiercy zrzeszają się we wspólnotach, zazwyczaj określanych mianem gromad lub zadrug. Choć większość grup jest nieformalna, istnieją również w pełni oficjalne, zarejestrowane w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji związki wyznaniowe, takie jak Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich „Ród”.

Co to jest bóg słowiański? Czy Wy wierzycie w bożki i święte drzewa?

Bóg lub bogini to istota (osoba) niematerialna, tzn. nie posiadająca fizycznego ciała, która opiekuje się określonymi elementami otaczającej rzeczywistości. Wierzymy w wiele osobowych bogów i bogiń (wielobóstwo). Niektórym bóstwom przypisane są święte drzewa, wokół których koncentruje się ich kult w postaci obrzędów, modlitw i ofiar.

Jaka wygląda modlitwa słowiańska? Czy Wy modlicie się do drzew jak hipisi?

Modląc się, używamy własnych słów lub istniejących modlitw – mogą to być zarówno modlitwy skomponowane przez współczesnych wyznawców i wyznawczynie, jak i modlitwy przetrwałe w wierzeniach ludowych. Ich adresatami nie są obiekty, w asyście których odbywa się kult (jak drzewa czy posągi), ale sami Bogowie i Boginie.

Dlaczego pijecie alkohol na świętach? Czy taka Noc Kupały to u Was orgia i pijaństwo?

Tradycja wykorzystywania napojów alkoholowych w rytuałach jest równie stara, jak samo zjawisko religii i występuje również w religii obecnie dominującej na terenie Polski. Nie pochwalamy pijaństwa ani rozwiązłości seksualnej – Noc Kupały jest świętem miłości i płodności.

Dlaczego używacie swastyki? Czy jesteście faszystami?

Swastyka jest symbolem religijnym liczącym tysiące lat, obecnym w ludzkich kulturach niemal całego globu. W zależności od odmiany może oznaczać niebo, Słońce, Księżyc lub ogień. Rodzimowiercy używają go w kontekście swojej wiary – rodzimowierstwo słowiańskie nie jest ruchem o charakterze politycznym, a wśród jego wyznawców znajdują się osoby o różnych, często skrajnie odmiennych poglądach politycznych.

Jak zostać rodzimowiercą? Czy płaci się składki i trzeba coś podpisać?

Rodzimowiercą bądź rodzimowierczynią zostaje się poprzez praktykę słowiańskich tradycji i kultu rodzimych bóstw. Rodzimowiercy nie posiadają jednej, scentralizowanej organizacji religijnej. Kwestie takie, jak składki czy formalny zapis regulowane są przez poszczególne wspólnoty i zależą od ich charakteru (wspólnoty nieformalne/związki wyznaniowe).